Gia đình co thể trao đổi thông tin và cập nhật tình hình của trẻ với giáo viên chủ nhiệm qua: điện thoại, email, sổ liên lạc, giấy nhắn. Đặc biệt, giấy nhắn vô cùng quan trọng, gia đình ghi những biểu hiện bất thường về tâm, sinh lý: như trẻ khó chịu, biếng ăn hoặc phải uống thuốc, cần ghi cụ thể tên thuốc, liều lượng, ngày tháng, giờ uống và ký tên rõ ràng vào giấy nhắn và gửi cho Giáo viên chủ nhiệm).

Cuối tháng Nhà trường sẽ gửi Sổ liên lạc cho gia đình để thông báo kết quả của trẻ học tại lớp và kế hoạch dạy và học trong tháng tiếp theo để gia đình cùng phối hợp và thống nhất trong việc giáo dục trẻ.

Cuối năm học Nhà trường gửi về gia đình bản nhận xét đánh giá về mọi mặt của trẻ.

Xem thêm tại: http://mamnonbambihouse.com.vn/nhung-dieu-can-biet/

Hãy Like hoặc Share bài viết nếu bạn thấy thích

Bài viết liên quan

Leave Your Reply