ẢNH DÃ NGOẠI

Biểu diễn văn nghệ tại phường

Giờ tập viết và lớp tiếng Anh

Giờ học vẽ

Phòng tập Gym

Hoạt động chung

Ngày Khai giảng

Khám sức khỏe

Lớp Giáo dục sớm

Tổ chức Sinh nhật

Vệ sinh lớp học